Condicions

 

Condicions d’us

L’utilització dels serveis de www.formatgesdeponent.com suposa l’acceptació de les següents condicions generals:

 

1. Acceptació i disponibilitat de les Condicions d’Ús
Mitjançant l’acceptació aquestes condicions d’ús vostè declara que:
a) és una persona major d’edat i amb capacitat per contractar,
b) ha llegit i accepta les presents condicions generals.
Aquestes condicions generals regulen la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris-clients de web www.formatgesdeponent.com propietat de Formatges Artesans de Ponent, S.L. (En endavant Formatges de Ponent). L’accés i la utilització del servei de Formatges de Ponent impliquen per part de l’Usuari l’acceptació plena i sense reserves de totes les condicions recollides en les presents Condicions d’Ús.

 

2. Modificació de les condicions d’ús
Formatges de Ponent podrà modificar les condicions d’ús notificant als Clients amb antelació suficient, a fi de millorar els serveis i productes oferts a través del web. Mitjançant la modificació de les condicions d’ús exposades a la pàgina web de www.formatgesdeponent.com, s’entendrà per complert el fet de notificar.

 

3. Registre d’Usuaris
Formatges de Ponent té la possibilitat de registre per part de l’usuari amb un nom d’usuari i una contrasenya. L’usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat la contrasenya, en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint per tant, els danys i / o perjudicis de tot tipus es derivin del trencament o revelació d’aquesta, així com del mal ús que, com conseqüència de la infracció del seu deure de custòdia, pogués fer un tercer. De conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, el 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

 

4. Política de Privacitat i Protecció de Dades
Les dades de caràcter personal i altra informació relativa a la identitat de l’usuari estan subjectes a la política de privacitat de Formatges de Ponent.

 

5. Propietat intel·lectual
Les imatges, il·lustracions, textos, eslògans i dissenys que apareixen en aquest lloc web són propietat de Formatges de Ponent o de les persones físiques o jurídiques que s’informi i estan protegits per la llei de propietat intel·lectual. Es permet la reproducció parcial sempre que es citi la font, llevat comunicació que indiqui el contrari, en blocs temàtics i mitjans de comunicació. En aquells casos en què es consideri necessària, per part de la companyia, una autorització per a la reproducció o l’ús de textos o imatges, aquesta autorització deixarà sense validesa l’autorització genèrica abans esmentada i s’especificaran per escrit les restriccions d’ús.
La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs a www.formatgesdeponent.com, als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació.

 

6. Ús del servei i responsabilitats
Formatges de Ponent no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis, quedant exonerat per qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats per la indisponibilitat del servei per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat. Formatges de Ponent es reserva el dret de suspendre unilateralment, temporal o irreversiblement, i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat al contingut parcial o total de la seva web, per l’eventual necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització, millora de les mateixes o incompatibilitat amb el servei ofert.
El client manifesta que coneix que la informació facilitada per Formatges de Ponent a través dels seus serveis, no té caràcter legal i únicament s’ofereix a efectes informatius. Sense perjudici de les interrupcions o suspensions que per raons tècniques s’hagin de fer, o per la cancel · lació unilateral per part de l’usuari o de Formatges de Ponent, el servei es prestarà de forma indefinida amb el compliment de les anteriors condicions. Tot i que l’objectiu principal de Formatges de Ponent és oferir el millor servei possible, Formatges de Ponent no pot assegurar que el servei ofert per terceres parts compleixi amb les necessitats i requisits dels usuaris. Si es produeix alguna falta greu, l’usuari haurà de contactar bé per correu postal, telefònicament o enviant un correu electrònic a info@formatgesdeponent.com

 

7. Devolucions i canvis
D’acord amb la Llei d’Ordenació del Comerç Minorista així com en el regulat per la normativa comunitària (Directiva 97/7/CE), el client disposa de 7 dies des de la recepció per desistir voluntàriament de la seva compra. Realitzant la devolució en aquest termini, s’haurà de retornar la compra amb tots els seus productes, amb el seu embalatge original, amb el seu precinte original sense trencar, amb tots els seus accessoris i en perfecte estat. No s’acceptaran devolucions de productes que no vinguin amb el seu embalatge original, llevat que aquests siguin defectuosos. Es reemborsarà l’import de la comanda pel mateix mètode de pagament en què es va realitzar la compra un cop s’hagi comprovat que la mercaderia compleix les condicions anteriors. En el cas de devolucions comercials el client haurà de córrer amb les despeses de transport. Per sol · licitar aquesta devolució ha de comunicar per correu electrònic. En el cas que en el moment del lliurament el producte sigui defectuós, Formatges de Ponent substituirà per un de nou sense cap cost extra per al client en funció del tipus de defecte. En el cas que el defecte provingui d’una incidència en transport, no haurà d’acceptar i ha de comunicar en el termini de 24 hores des de la recepció per correu electrònic.
El termini acaba un cop hagin passat els primers 7 dies des del lliurament, en els quals el client podrà retornar o sol · licitar un canvi perquè un producte sigui defectuós. Devolucions de productes comprats sota codis promocionals es fonamentaran en els termes del preu promocional. Els drets legals no es veuran afectats. Les imatges mostrades en Formatges de Ponent estan intencionadament afegides pel propi interès de l’usuari i pot no mostrar una representació exacta o precisa del producte.

 

 

Skip to content