Política de Qualitat

PG 520.01 · Rev. 2 · Almacelles, a Juliol de 2021 · Gerència

Formatges Artesans de Ponent fabrica formatges artesanals combinant tradició i innovació. La Qualitat, la Seguretat i la Legalitat del producte així com el respecte i la preservació de el Medi Ambient i la sostenibilitat, són compromisos que assumeix l’organització com a base d’una decisió estratègica i de compromís amb el client, de la qual depèn la seva imatge, el seu èxit i la seva posició en el mercat.

Amb la nostra empresa totes les novetats del mercat estaran a la seva disposició. Una sincronització perfecta entre tots els nostres departaments aconsegueix satisfer totes les necessitats dels nostres clients amb rapidesa i eficàcia garantint que els productes mantindran la seva qualitat i innocuïtat durant els processos d’elaboració.

Assumim com a propis els VALORS de la qualitat i la innocuïtat del producte com un objectiu en el nostre treball diari basat en els següents principis:

1.- Complir amb els requisits establerts en el Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat i la Seguretat Alimentària, els requisits legals i reglamentaris aplicables i de el client, garantint la posada al mercat de productes innocus, assegurances, de qualitat i que compleixin les especificacions legals i de clients.
2.- Vetllar pel desenvolupament i compliment de les pautes d’higiene.
3.- Mantenir una traçabilitat exhaustiva
4.- Vetllar pel respecte als el medi ambient d’empleats, clients i proveïdors donant compliment a la normativa mediambiental.
5.- Procurar potenciar la sostenibilitat de l’activitat en l’entorn en què està ubicada.
6.- Adaptar-se contínuament als canvis en el nostre entorn, i en especial a les exigències dels nostres clients, sent àgils i ràpids en la detecció d’oportunitats de millora o d’innovació, així com en la seva implementació.
7.- Fomentar l’esperit de millora contínua com a base de la feina diària, buscant les solucions més eficaces i efectives.
8.- Afavorir el potencial de desenvolupament de totes aquelles persones implicades en l’execució dels serveis, la seva capacitat d’aprenentatge, de creixement i valors que són la base sobre la qual s’assenta l’orgull personal i professional pel treball ben fet.
9.- Fomentar el comportament ètic i honest a la nostra empresa
10.- Establir objectius mesurables alineats amb la garantia d’innocuïtat dels productes oferts.
11.- Fomentar la comunicació activa amb totes les parts implicades en garantir la seguretat alimentària.
12.- Fomentar les pràctiques honestes i implantar normes i procediments per intentar evitar el frau.
13.- Fomentar i millorar la cultura de la seguretat alimentària amb la implicació de tots els treballadors.

Per dur a terme aquesta Política de Qualitat i Seguretat alimentària, Gerència es recolza en la seva organització a la qual transmet aquesta Política i línies generals d’actuació, buscant que assumeixin la Qualitat dels seus treballs i s’identifiquin amb la imatge de l’empresa. Tot això permet a Formatges Artesans de Ponent créixer i comptar amb el reconeixement dels seus clients, complint amb una responsabilitat ètica i laboral. Aquesta Política de Qualitat i Seguretat Alimentària és difosa, assumida i portada a la pràctica per tots els nivells de l’organització, comprometent-se en la millora contínua del servei prestat.

Skip to content