Política de Privacitat

Les dades que facilita l’usuari en el procés de registre a Formatges de Ponents’incorporaran a un fitxer automatitzat i es regirà per la següent Política de Privacitat.

1. Tractament de dades
Formatges Artesans de Ponents, S.L. és el representant del lloc web www.formatgesdeponent.com (en endavant Formatges de Ponent) i es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altres legislació aplicable.
Les dades recollides són emmagatzemades sota la confidencialitat i les mesures de seguretat legalment establertes i no seran cedides ni compartides amb empreses ni entitats alienes al responsable legal de la web. Formatges de Ponent podrà revelar qualsevol informació que consideri necessària, incloent dades de caràcter personal, per a complir les obligacions legals.

2. Identificació del responsable del fitxer
Formatges Artesans de Ponents, S.L., amb domicili social a la Pda. Cascall, S/N, Ap. de correus no. 26, 25100 Almacelles – Lleida, serà el responsable del fitxer o fitxers que continguin la informació que vostè ens faciliti.

3. Drets d’accés, rectificació, Cancel·lació i Oposició
L’usuari podrà exercir els drets d’accés, cancel·lació o rectificació enviant un escrit a Formatges Artesans de Ponents, S.C.P., amb domicili social a la Pda. Cascall, S/N, Ap. de correus no. 26, 25100 Almacelles – Lleida o bé, a través del correu electrònic: info@formatgesdeponent.com

4. Butlletins informatius: newsletter
Formatges de Ponent farà enviament de Newsletters als usuaris que així ho autoritzin. Aquests estaran basats en l’enviament d’informació relativa a novetats, continguts destacats, i informació comercial.
Amb aquesta autorització s’entendrà que els usuaris accepten expressament la recepció d’aquestes comunicacions. Aquest consentiment té caràcter revocable, sense efectes retroactius, amb la simple notificació de la seva voluntat al remitent, d’acord amb el que disposa l’article 22 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del Comerç Electrònic.

5. Modificació d’aquesta política de privacitat
Formatges de Ponent es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria, informant prèviament als usuaris dels canvis que s’hi produeixin.